Domov pro seniory v Příboře

Domov Příbor, p.o. je moderním bezbariérovým pobytovým zařízením v Příboře, poskytující sociální služby seniorům, kteří vzhledem ke svému věku nejsou schopni samostatně, ani prostřednictvím jiných sociálních služeb dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí, služba je poskytována podle individuálních potřeb. Cílem poskytování sociální služby je zabezpečení důstojného dožití uživatelů a maximálně možné udržení jejich soběstačnosti.

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Kapacita zařízení je 60 lůžek.

Kontaktní osoba: Josef Škrobánek, ředitel a Bc.Jana Helikarová, vrchní sestra

Používané produkty

MEDICO