Nemocnice Milosrdných sester

Nemocnice Milosrdných sester (dále jen NMS) je nestátní zdravotnické zařízení pro dlouhodobě nemocné pacienty. Jeho zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul se sídlem v Kroměříži.

Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Antonín Bařinka

Magnetoterapeutický přístroj LETTINO je pro mnohé pacienty velmi vhodným doplněním standardní léčby, kterou naše nemocnice následné péče poskytuje. Díky přístrojům Renaissance ® můžeme o mnohých pacientů zkvalitnit poskytovanou léčebnou péči.

Používané produkty:

LETTINO
CAVO