Parkinson společnost o.s

Posláním Společnosti Parkinson, o.s. je zlepšovat kvalitu života nemocných a jejich rodin. Snaží se zvyšovat jejich sebevědomí, učit je žít s touto i při intenzivní léčbě pro gradující nemocí a bojovat s ní. Prosazuje dostupnost všestranné péče pro všechny nemocné. Společnost proto podporuje veškeré projekty, které posilují samostatnost a aktivní stránky života nemocných.

Společnost uplatňuje zejména svojí sociálně společenskou funkci. Zřizuje Kluby Parkinson, pořádá rekondiční pobyty. Vydává vlastní časopis a provozuje internetové stránky s chatem a fórem. Věnuje se osvětě ve společnosti.

Společnost Parkinson, o.s. je členem EPDA, Evropské Asociace Parkinsonovy Nemoci.

Kontaktní osoba: Václav Fiedler, místopředseda výboru

Rád Vám sděluji, že naši členové jsou s magnetoterapeutickou sestavou SIECCO řady Renaissance velice spokojeni, že ji využívají nejen u nás v kanceláři, kde ji používáme a máme uloženou, ale hlavně na rekondičních pobytech, kam ji bereme s sebou a nabízíme jako doplněk nabídky rehabilitačního programu. Největší předností této soupravy je její snadná obsluha.

Většina klientů si pochvaluje kladný vliv na bolavé klouby a po několikeré aplikaci ústup bolesti. Já osobně jsem velmi spokojen s úplným ústupem bolestí v rameni, které mě po několikanásobné aplikaci přestalo bolet. Soupravu jsem používal po dobu asi dvou měsíců a potom jsem ji předal zpět do kanceláře. Bohužel, z důvodu krátkého času, po který jsem měl soupravu k dispozici, se zatím nemohu vyjádřit k vlivu PMP na stimulaci nervových buněk při produkci dopaminu. To se zřejmě projeví po dlouhodobějším používání soupravy.

Používané produkty:

ABOLITO
SIECCO