Domov pro seniory Kociánka

Domov pro seniory Kocánka v Brně podporuje kvalitní a důstojný život seniorů ve stáří. Služba je poskytována odborně a bezpečně, vychází z individuálních potřeb uživatelů a podporuje je v zachovávání a rozvíjení soběstačnosti a nezávislosti. Zařízení je určeno pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro občany v plném invalidním důchodu.

Kontaktní osoba:  Ing. Tomáš Říčný, ředitel

Úvodem bych chtěla poděkovat za všechny vděčné uživatele magnetické terapie značky Renaissance. Mohu konstatovat, že přístroje Renaissance jsou v našem domově používány téměř denně. V největší míře využíváme zádové aplikátory. Pro naše zařízení je bezesporu největší výhodou mobilnost magnetické terapie.

Vzhledem k minimu kontraindikací využíváme přístroj na rozmanitou škálu diagnóz. Nejčastěji však na vertebrogenní a revmatické obtíže. Velmi častá je úleva od bolestí našich klientů, což je pro ně i pro personál velmi důležité.

Dalším kladem zmíněného magnetoterapeutického přístroje je jeho velká spolehlivost a bezporuchovost. Za dobu užívání, od listopadu 2007, jsme zaznamenali jen jednu opravu. Jsme s ním velmi spokojeni.

Používané produkty:

MEDICO
SIECCO