Kontraindikace magnetoterapie 


ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE


RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE

 

Velice důležité je, aby v průběhu léčby pulzním magnetickým polem nebyla prováděna žádná rentgenová vyšetření nebo léčba ozařováním (mimo laserovou terapii). Tyto vyšetřovací metody negativně působí na dosažené výsledky terapie. Regenerační procesy, které byly nastartovány, tím bývají přerušeny. Po delším ozařování rentgenovými nebo jinými paprsky je magnetoterapie méně účinná. Může však být velice úspěšně nasazena v rámci doléčení. Nedoporučuje se kombinace s léčbou steroidy a elektroléčbou. Naopak, kombinace se světloléčbou je indikována a ideální je v kombinaci s laserem a žádné vedlejší účinky magnetotrerapie zde nepozorujeme.